Paigaldatud (14.10.2019) on uus versioon 12.10.5, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid