Paigaldatud (14.01.2019) on uus versioon 12.7.1, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid