Paigaldatud (23.03.2019) on uus versioon 12.7.30, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid