Paigaldatud (17.10.2018) on uus versioon 12.5, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid

Alates 18.04.2018 kasutada keskkonda: https://server.amphora.ee/pparnumaavv/index.aspx