Paigaldatud (07.12.2019) on uus versioon 12.11.4, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid

Alates 18.04.2018 kasutada keskkonda: https://server.amphora.ee/pparnumaavv/index.aspx