Paigaldatud (30.05.2020) on uus versioon 13.0.5, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid