Paigaldatud (19.04.2019) on uus versioon 12.8.9, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid