Paigaldatud (17.10.2018) on uus versioon 12.5, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid