Paigaldatud (05.12.2019) on uus versioon 12.11.4, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid