Paigaldatud (20.02.2019) on uus versioon 12.7.22, juhend muudatuste kohta on alla laetav: versioonijuhendid